Fata cuminte vs rea

– Mamã, dacã o sã fiu o fatã cuminte când o sã fiu mare, o sã am si eu un sot?
– Da, fetita mea.
– Si dacã nu o sã fiu o fatã cuminte?
– Atunci o sã ai mai multi…