Pe tarlaua mea?

– Ioane, pe tarlaua ta, Vasile face dragoste cu nevasta ta.
Fuge Ion pe camp si, dupa un timp, se intoarce linistit.
– Nu e tarlaua mea.