Reclamele astea!

Un beţiv mergea pe stradă.
La un moment dat, se opreşte în faţa unei pancarde publicitare.
Se uită, se uită…
Ceva îl nedumirea foarte tare.
– La viaţa mea, beţi criţă am văzut, beţi morţi am văzut, dar beţi Pepsi – niciodată!