Bula la centrul de recrutare

Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:
– Recrut, cei cu ochiul dumitale?
– E un ochi artificial.
– Şi din ce e un ochi artificial?
– Din sticlă, domnule ofiţer.
– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!