Claudia Schiffer si trei lipoveni

Trei lipoveni aşteaptă pe malul Dunării să se prindă ceva în undiţă.
Deodată, apare un porc mistreţ.
– Mă, dacă ar fi Claudia Schiffer!, zice primul.
– Ar fi bine şi dacă ar fi nevastă-mea, zice al doilea.
Al treilea tace puţin, apoi exclamă cu năduf:
– Cel mai bine ar fi dacă ar fi întuneric!