La spitalul de nebuni

La spitalul de boli nervoase, la medicul șef intră un pacient.
– Dom-nule doctor, aș vrea să-mi dați drumul acasă, la familie, la ai mei.
– Păi, cărăbușii nu pleacă la familie.
– Domnule doctor, asta a fost demult, acum nu mă mai cred cărăbuș, am dat totul uitării, sunt vindecat, sunt și eu om ca toți oamenii. Impresionat și convins, medicul îi semnează ieșirea din spital, raportul etc., îl conduce la poarta spitalului și-l privește mîndru cum face la dreapta pe prima stradă. Apoi, în cîteva secunde se întoarce în fugă, gîfîind.
– Ce-i domnule? întreabă medicul.
– Păi, e o găină după colț, și găina îi mănîncă pe cărăbuși.
– Parcă spuneai că nu te mai crezi cărăbuș!
– Eu nu, dar cine știe ce crede găina?