La spovedit

Unu tip se duce la biserica să se spovedească.
Preotul îl întreabă:
– Ai făcut păcate?
– Da părinte.
– Te lepezi de Satana?
– M-aş lepăda părinte, dar am 2 copii cu ea.