Lungimea conteaza?

Ion este în staţiune, la tratament şi află că, dacă mai plăteşte trei milioane poate să-şi prelungească şederea.
Trimite rapid o telegramă soţiei:
– “Trimite-mi trei mil să mi-o mai prelungesc”.
A doua zi, sosesc banii cu mandat telegrafic şi următoarea notă din partea Mariei:
– “Vezi că ţi-am trimis patru milioane să îţi aranjezi şi grosimea!”