Preot ortodox in sat de secui

Un preot ortodox e repartizat din greşeală într-un sat de secui.
În prima duminică, vine un om la spovedit.
– Perinte, pechetuit la mine. Ce se face?
– Bate mătănii.
– Chite?
– Douăzeci şi cinci, fiule.
După o săptămână, omul se întoarce.
– Perinte, n-am ghesit 25 de motane. Pot bate şi pisiche…?