Salam la litru

– Vă rog să-mi daţi doi litri de salam!
– Salamul se vinde la kilogram!
– Daţi-mi un kilogram.
– Parcă doreaţi două!
– Da, dar n-am decât o sticlă.